Archive

Posts Tagged ‘LHCb’

Una sémida de rara bellesa

16/11/2012 Leave a comment

De Frantziscu Dettori

Custa chida sa collaboratzione LHCb at presentadu a su publicu (http://arxiv.org/abs/1211.2674 ) una noa medida de su decadimentu raru B^0_s \to \mu^+ \mu^-.
Si comente deo so parte de custa collaboratzione e appo fattu sa parte mea pro custu risultatu, cherzo (e mi faghe piaghere) ispiegare unu pagu ‘a itte est importante

… sighi a lèghere in su blog The Gravity Room.

Advertisements
Categories: Scièntzia Tags: , , , ,
%d bloggers like this: