Home > Uncategorized > Prus de su mesus!

Prus de su mesus!

https://i0.wp.com/wallpapers-junction.com/Space%20Wallpapers/Images/Solar_System_HD_Wallpapers.jpg

 

 

In su Annuario Scienza e Società 2012 a pàgina 12, b’at unu gràficu chi nos  mustrat chi, dae su 2007 a su 2011, sa pertzentuale de italianos chi pensant chi su Sole siet unu praneta est crèschida dae su 50% a su 55%.

 

 

https://fp40.files.wordpress.com/2012/04/618px-jeanlucpicardfacepalm.jpg?w=300

Advertisements
Categories: Uncategorized
 1. 13/04/2012 at 8:55 am

  No benit bene…pro cantu custa notiscia potat ispantare est semper pius vera. S’iscolarizzazione, et piusatotu s’Univessidade pro totus, ant fattu creschere una connoschenscia chi no resessit a essere funguda, unu cumprendere su mundu chi est ateru dae lu aere cumpresu aberu. Cales messazos nos arrivini donzi die? A ite nos cumbidana?

  • fp40
   13/04/2012 at 2:31 pm

   So restadu ispantadu, ca mi timo chi custu cunsiderare su Sole unu praneta (chi de sè, podet èssere finas bagatella, si cherimus), siet s’espressada de una mancàntzia totale de una bisura de su mundu, calesisiat. Chèrgio nàrrere chi in palas no est chi b’apat una bisura, mancari isballiada, ma est possìbile chi non bi nd’apat mancu una. Unu bòidu sena fundu ue nche podet capere ogni cosa e su contrariu suo.

   Ca su problema no est ischire o ignorare una cosa, ma est a non resessire a si fraigare unu arrèsonu lògicu, a non tènner perunu mètodu de indagine chi non siat su andare a parpu, a s’intzertu.

   Comente si podent acorrare sos poblemas mannos chi nos si presentant oe, de custa manera? Comente si podet purgare sa marea de informatzione chi nos arribat, si tenimus unu chilibru isfundadu chi un’iscola orammai derruta non resessit prus a acontzare?

 2. 13/04/2012 at 4:57 pm

  Beh, de gente ki vataíat a Berlusconi ita t’abetas? Sunt bonos a creer cale-ki-siat cosa!

 3. 13/04/2012 at 4:57 pm

  votaíat

 4. fp40
  13/04/2012 at 6:36 pm

  Berluscone, cando fiat in posse, no at mai pigadu prus de su 30% de sos votos. Sa cosa est galu peus de gasi.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: