Home > Poesias > Sos Faeddos in Cruxe

Sos Faeddos in Cruxe

Kie fiat Bava su becàrgiu? Bumbardaiat Milanu;
curriat  su Novantotu, oe est un’annu luntanu.
Sos caddos a sa Scala, sos alpinos in pratza Dom.
Atentzione:
caddatzina piemontesa, sos alpinos de Badde ‘e Non.

Kie fiat Humbert le Roi? Cumandaiat dae Roma;
Fùrmine de gherra, a su bentu sa coma.
Sa fanteria staiat in Mantua, sos bersallieris in su Po.
Atentzione:
fanteria calabresa, sos bersallieris de Rho.

E kie fiat Nicotera, ministru de s’internu?
Sole ‘e sete cruxes e fogu de s’infernu.
A s’Opera su Barberi, cannones a Mergellina.
Atentzione:
sparos murrales e matzas dae sero a chitzina.

Pedra no est s’òmine
s’òmine no est limone
e si no est pedra
no est petza pro cannone.

Caddu ‘e re
sa fìgia ‘e unu re
s’umbra ‘e unu re
e sa bogia ‘e unu re.
Petzi kie est re
podet scontriare unu re.

Su giogu ‘e sos potentes
est de cambiare si bolent
de sos bentos sas currentes.

E sos limones in Palermu? Pendulaiant dae ramos,
faghende umbra a su samben de poberos cristianos.
Kie fiat Pinna? Un cuestore, de Garibaldu amigu.
Atentzione:
fusiladuras de massa, intro su casteddu antigu.

E sa tassa ‘e su trigu? Totu s’Emìlia irrujada
s’inchendet de fùria, brujat in sa subugiada.
Stadu ‘e assèdiu, sparos, sa trupa abbarracat.
Atentzione:
lenu scurriat su riu dae Cremona a Ferrara.

Ite nùmen teniat s’abba mudada in pantanu?
Masellu a sàmben caente ‘e su pòpulu italianu.
Una brigada intrea isperdida in su tretu.
Atentzione:
sordados presos a sos arbores, a sos arbores de litu.

S’òmine no est pedra
s’òmine no est limone
e ca no est pedra
nen mancu est petza ‘e cannone.

A dinco sa betza
carre at bòrfidu
su masellàiu
ant luego infurcadu;
e unu re dae caddu
est fintzas furriadu
e in mesus ‘e su salnitru
imboladu,
ke a su tempus
de su mannu furore
cando su betzu imperadore
a morte cundennaiat
chie faxiat a s’amore.

Ses sas colunnas in ordine, su giogu est spatzadu.
In su padru bellu de Italia b’at fragu ‘e brujadu.
Unu filu ruju ligat totu, totu custas fainas.
Atentzione:
Intro bi semus totu, est su podere chi disatinat.

(testu de Robertu Roversi)


Advertisements
Categories: Poesias
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: