Home > Poesias > Unu pòpulu, ponìdeli sos ferros est lìberu ancoras

Unu pòpulu, ponìdeli sos ferros est lìberu ancoras

LIMBA E LIMBÀGIU

Unu pòpulu,
ponìdeli sos ferros,
ispogiàdelu,
tupàdeli sa buca,
est lìberu ancoras.

Leàdeli su traballu,
sos papiros,
sa mesa ue màndigat,
su letu ue dormit,
est ricu ancoras.

Unu populu
nch’essit pòberu e isciau
cando li furant sa limba,
s’erèntzia ‘e sos jajos:
est pèrdidu pro semper.

Nch’essit pòberu e isciau
cando paràulas no angiant paràulas
e si màndigant tra issas.

Como mi nd’abbìgio,
acordande sa chiterra de su limbàgiu
chi perdet una corda cada die.

In s’interis chi so cosinde
sa tela orammai tarulada
chi tessesint jajos nostros
cun lana de berbeghe sarda,
e so pòberu
tèngio su  dinari
e non lu potho ispèndere,

sas prendas
e non las potho donare;
su càntigu,
intro sa càbbia
cun alas mutzadas

Unu pòberu,
chi sughet dae sa tita sicada
de una bìdriga,
chi li narat fìgiu pro ingiùriu.

Nois àteros l’aiamus sa mama,
no’ nche l’ant furada;
aiat titas che càntaru de late
e b’ant bufadu totus,
como bi gruspint a intro.

Ant a restare sa boghe sua,
sa cadèntzia,
su tumbu
de sonos e cramores:
cussos non los podent furare.

Ant a restare s’assemìgiu,
s’andàntile,
sos tzinnos,
su lugore in ogros:
cussos non los podent furare.

Non los podent furare,
ma pòberos amus a restare
e òrfanos de mama.


LINGUA E DIALETTU
Ignazio Buttitta (1970)

Un populu
mittitulu a catina
spugghiatulu
attuppatici a vucca,
è ancora libiru.

Livatici u travagghiu
u passaportu
a tavola unni mancia
u lettu unni dormi
è ancora riccu.

Un populu,
diventa poviru e servu
quannu ci arribbanu a lingua
addutata di patri:
è persu pi sempri.

Diventa poviru e servu
quannu i paroli non figghianu paroli
e si manciunu tra d’iddi.

Minn’addugnu ora,
mentri accordu a chitarra du dialettu
ca perdi na corda lu jornu.

Mentri arripezzu
a tila camulata
chi tesseru i nostri avi
cu lana di pecuri siciliani
e sugnu poviru
haiu i dinari
e non li pozzu spènniri,

i giuielli
e non li pozzu rigalari;
u cantu,
nta gaggia
cu l’ali tagghati

U poviru,
c’addatta nte minni strippi
da matri putativa,
chi u chiama figghiu pi nciuria.

Nuàtri l’avevamu a matri,
nni l’arrubbaru;
aveva i minni a funtani di latti
e ci vippiru tutti,
ora ci sputanu.

Nni ristò a vuci d’idda,
a cadenza,
a nota vascia
du sonu e du lamentu:
chissi non nni ponnu rubari.

Nni ristò a sumigghianza,
l’annatura,
i gesti,
i lampi nta l’occhi:
chissi non ni ponnu rubari.

Non nni ponnu rubari,
ma ristamu poviri
e orfani u stissu.

Advertisements
Categories: Poesias
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: