Home > Scièntzia > Su Budrone in unu chelu de prùere.

Su Budrone in unu chelu de prùere.

APOD de su 18/11/2010

Su Budrone in unu chelu pruerosu
Credit & Copyright: John Davis

Bolande che fritza in mesu de una nughe de prùere belle 400 annos-lughe indedda, su Budrone (Pleiades o Sette Sorres) est un’ammassu de isteddos nòtidu pro sa nèbula de reflessione in colore biaidu. Custa matzine ispantosa mustrat s’ammassu famadu in artu a manu manca, in su chelu pruerosu a bia de sa costellatzione de su Trau e de su  bratzu de Orione de sa Galàssia nostra (su Caminu de sa Patza). Ma ateras nèbulas de prùere, prus pagu nòtidas, istant intro de custa nue moleculare. Si ladit deretu LBN 777, a cara de pugione, a bia de su tzentru. Un’atera nèbula de reflessione biaida, prus minore, VdB 27, in bassu a manu destra, est a pare cun s’isteddu giovanu e variabile RY Tau.  A sa distàntzia de su Budrone custu mosaicu de 5 pannellos nche capet belle 70 annos-lughe.

Advertisements
Categories: Scièntzia Tags: , , ,
 1. mauro peppino zedda
  15/04/2012 at 11:02 am

  salludi fp40,

  in cali biddas is pleiades da zerriant setti sorres?

 2. fp40
  15/04/2012 at 11:50 am

  Salude e benebènnidu.

  “Sete sorres” est su numen chi M45 (in sa classificatzione Messier) tenet in s’astronomia classica, in pare a Pleiades.

  Chi deo isca in sardu est connodu cun su numen de Budrone (cun sas variantes brutone, brutoni, budroni, burdone, burdoni, prudone, vurdone, prutone, pudroni, purdoni, putrone, gurdone, gurdoni, etc. ).

  Ma paret chi in cabu de susu lu giulient fintzas “Puddighinos”, e chi su numen de Budrone lu tengiant puru in carchi parte de Frantza. Ma non apo galu bastante cunfirmas e tocat de andare prus a fundu in sa chirca.

 3. mauro peppino zedda
  15/04/2012 at 1:39 pm

  Grazias,
  de su crarimentu.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: